Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza zmianę miejsca przetargu publicznego w sprawie sprzedaży niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym z dnia 12 kwietnia 2024 r.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 10.05.2024 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 13.05.2024 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 18.03.2024 r., do godziny 13:00.


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303, z późn zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

Zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż nw. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 6064A)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)
 • samochód ciężarowy Star (nr rej. ZS 889MM)
 • samochód ciężarowy do 3,5 t Nissan Pickup (nr rej. ZS 635MM)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 3531A)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 15.03.2024 r., do godziny 13:00.


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303, z późn zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymienione zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszych zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 •  samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 •  przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 6064A)
 •  przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 •  motorower Romet (nr rej. ZS 6914)
 •  samochód ciężarowy Star (nr rej. ZS 889MM)
 •  samochód ciężarowy do 3,5 t Nissan Pickup (nr rej. ZS 635MM)
 •  przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 3531A)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 02.06.2023 r.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morsk​iego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 12.05.2023 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 07.04.2023 r., do godziny 13:00.