Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 02.06.2023 r.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu ciężarowego ISUZU D-Max – nr rejestracyjny: ZS 638MM. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 05.06.2023 r., do godziny 13:00.


Zgodnie z § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o przekazaniu w darowiźnie niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany w darowiźnie, na czas nieoznaczony, dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 27.04.2023 r.:

 • Motorówka hydrograficzna o nazwie „MALWINA”, wraz z wyposażeniem dodatkowym (klasa statku: *mKM III Lm2; typ statku: motorówka hydrograficzna; nr rejestru PRS: 620218; materiał: stal; rok budowy: 1967; miejsce budowy: Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morsk​iego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu ciężarowego ISUZU D-Max – nr rejestracyjny: ZS 638MM. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 12.05.2023 r., do godziny 13:00.


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

 Zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego:

 • Samochód ciężarowy ISUZU D-Max, nr rejestracyjny: ZS 638MM

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morsk​iego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 12.05.2023 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 07.04.2023 r., do godziny 13:00.


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

Zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego:

 • Samochód osobowy FIAT Scudo (z wyposażeniem dodatkowym), nr rejestracyjny: ZS 2028S

Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 27.09.2022 r.:

  • Statek specjalistyczny o nazwie „PLANETA”, wraz z wyposażeniem dodatkowym (klasa statku: *KM BUOY TENDER I [1] (L1); typ statku: specjalistyczny; nr IMO: 8121513; nr rejestru PRS: 680059; materiał: stal; rok budowy: 1982; miejsce budowy: Stocznia Północna Gdańsk; pojemność brutto: 905; nośność: 242 t)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998, t.j.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Strumień, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Gminy Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 31.05.2022 r.:

 • Pojazd Dresel MCT, numer rejestracyjny ZS 613P


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Dziwnów, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Gminy Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 07.12.2021 r.:

 • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – nr VIN: JY4AM09W060007703


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 07.12.2021 r.:

 • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – nr VIN: JY4AM09W060007702


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Rewal, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 07.12.2021 r.:

 • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – nr VIN: JY4AM09W060007701


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Miasto Szczecin, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Gminy Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 07.12.2021 r.:

 • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – nr VIN: JY4AM09W060007324


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Tuczno, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, dla Gminy Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 07.12.2021 r.:

 • Samochód ciężarowy MITSUBISHI L200 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – nr rejestracyjny ZS 7137H


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie dla Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki – na czas nieoznaczony, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 21.04.2021 r.:
1) Pojazd Dresel MCT (YAMAHA Grizzly) – nr rej. ZS 531P


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Bukowsko, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko – na czas nieoznaczony, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 21.04.2021 r.:
1) Samochód osobowy FORD TRANSIT (nr rej. ZS 6468H)
2) Samochód osobowy KIA Carnival (nr rej. ZS 637MM)
3) Samochód osobowy SKODA Superb (nr rej. ZS 465MR)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Sadki, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka o nazwie „ŁM-UMS-8” oraz przyczepa transportowa (przekazane na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 28.01.2021 r.)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka o nazwie „MIRKA” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 04.02.2021 r.)
2) Motorówka o nazwie „MOT-KP-1” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 16.02.2021 r.)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz Powiatu Nakielskiego, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 16.11.2020 r. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie na rzecz Powiatu Nakielskiego, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-22” (1986 rok budowy)
2) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-23” (1987 rok budowy)