Suma wartości ewidencyjnej środków trwałych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosi: 2.023.512.691,60 zł w tym:

 

Grupa 0 - Grunty:

44.713.608,65 zł

Grupa 1 - Budynki i lokale:

32.295.409,95 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

1.840.507.792,93 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne:

1.234.553,38 zł

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

13.850.675,64 zł

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

1.927.847,15 zł

Grupa 6 - Urządzenia techniczne:

41.658.382,41 zł

Grupa 7 - Środki transportu:

44.605.094,23 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

2.719.327,26 zł

 

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu: 6.824. 221,73 zł.

Wartość zbiorów bibliotecznych: 52. 903,25 zł.

Wartość środków niematerialnych i prawnych: 3.665.640,29 zł.