Budżet Urzędu Morskiego w Szczecinie na 2018 rok wynosi 95 273 000 złotych (w tym m.in. programy wieloletnie oraz współfinansowanie programów z udziałem środków UE).