Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zleceń:
- Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
- Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

Szczegółowe informacje:
Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1) Konwencja SOLAS
2) Konwencja MARPOL
3) Ustawa o wyposażeniu morskim z dnia 2 grudnia 2016 r.
4) Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.
   a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego.
   b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów Morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
   c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
   d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
   e) Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla Statków żeglugi śródlądowej uprawniających żeglugę na wodach Morskich (Dz. U. woj. Zach. z 2016 poz. 1073)
5) Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z dnia 16 marca 1995 r.
   a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

DOKUMENTY:
1) Formularz zgłoszeniowy właściwy dla rodzaju statku:
   a) Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (doc) (pdf)
   b) Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (doc) (pdf)
   c) Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (doc) (pdf)
2) Pisemny wniosek z uzasadnieniem;
Wniosek powinien zawierać nazwę i adres armatora lub właściciela statku, telefoniczny numer kontaktowy, parametry statku z uwzględnieniem rodzaju żeglugi oraz wszelkie inne informacje wymagane do określenia, czy zastosowanie rozwiązania równoważnego lub zwolnienia jest uzasadnione.

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie postępowania i wydanie certyfikatu uznania wyposażenia statku za równoważne: 500 PLN. - dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.