Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L 2016.119.1, Urząd Morski w Szczecinie informuje:

 • 1) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
 • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Morskim w Szczecinie Bartłomiejem Wiszniewskim, możliwy jest pod numerem tel. 91-4403309 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w Urzędzie Morskim Gdynia; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dostępu do Systemu Kontrolno Informacyjnego dla Portów Polskich (dalej zwanym PHICS) oraz w celu wymiany informacji pomiędzy administracją a użytkownikami systemu PHICS, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie:
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011. o bezpieczeństwie morskim,
  • Ustawa z dnia 4 września 2008 r., o ochronie żeglugi i portów morskich,
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji,
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2009 r., w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r., w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r., w sprawie pilotażu morskiego,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych.
 • 4) Kategoria danych osobowych: dane identyfikacyjne i dane adresowe;
 • 5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z wniosku o nadanie dostępu do systemu PHICS;
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
 • a) dyrektorzy urzędów morskich;
 • b) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej "Służbą SAR";
 • c) Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej;
 • d) Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego;
 • e) Straż Graniczna;
 • f) Służba Celno-Skarbowa;
 • g) organy administracji rybołówstwa morskiego;
 • h) wojewoda pomorski , warmińsko-mazurski i zachodniopomorski ;
 • i) podmioty zarządzające portami lub przystaniami morskimi;
 • j) piloci morscy;
 • k) Państwowa Inspekcja Sanitarna;
 • l) podmioty właściwe w sprawach bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podmioty właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego;
 • m) służby statystyki publicznej.
 • 7)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktywnej działalności użytkownika w systemie PHICS oraz maksymalnie 5 lat po przekazaniu administratorowi systemu PHICS informacji o dezaktywacji konta w systemie PHICS
 • 8) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 • 9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22-531 03 00
 • 10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej