JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu:
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Tel.(091) 44 - 03 - 594, fax.(+48 91) 44-03-385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

filia: Inspektoratu Państwa Bandery i Państwa Portu:
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
Tel. 59 84 74 212, tel/fax. (+48) 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zgłoszeń i zleceń oraz wstępne ustalanie terminu:

- Sandra Chrostowska – inspektor - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk – st. inspektor - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:

- Michał Czubakowski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
- Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Podstawa Prawna:

1) ) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego.

2) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku.

Wniosek o przeprowadzenie audytu ISM i wydanie certyfikatu DOC/SMC – formularz PS9.PD-05.F01_Form_ISM( docx ) ( pdf )

Wniosek o zatwierdzenie planu ochrony tatku (SSP), wydanie zapisu historii statku (CSR) lub przeprowadzenia weryfikacji ISPS celem wydania certyfikatu ochrony statku (ISSC) (tymczasowego lub stałego) formularz PS9.PD-11.F01_Form_ISPS-CSR ( docx ) ( pdf )


Użyteczne informacje:

- Wytyczne ISM – „Niezgodność duża” – „PS9.PD-05_IN01” ( pdf )

Opłaty:

- Przeprowadzenie audytu ISM i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Przeprowadzenie weryfikacji ISPS i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu, zapisu historii lub zatwierdzenie planu ochrony statku – załącznik nr 3 do Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki w terminie uzgodnionym z armatorem / kapitanem jednostki, której dotyczy certyfikat z uwzględnieniem przepisów szczegółowych i KPA

Tryb odwoławczy:

Od decyzji (wynik inspekcji, polecenia, zatrzymania, decyzja dot. świadectwa lub certyfikatu) przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.