Zarządzenie wewnętrzne Nr 18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z załącznikiem