Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl


 • Naprawa radaru VTS na Nabrzeżu Dąbrowieckim.
  Znak sprawy PO-II.2610.15.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego na k/h Kastor.
  Znak sprawy PO-II.2600.2.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS.
  Znak sprawy PO-II.2600.4.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Mielno (km: 298,17 - 300,50).
  Znak sprawy PO-II.2610.14.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego Stawy nr 20,21,24 na Zakręcie Mańkowskim.
  Znak sprawy PO-II.2610.13.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa paliwa żeglugowego.
  Znak sprawy PO-II.2600.3.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. Zabezpieczenie Przystani Morskiej w Międzyzdrojach
  Znak sprawy PO-II.2610.5.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Budowa ostróg brzegowych na odcinkach brzegu morskiego zlokalizowanych w m. Niechorze i Pogorzelica oraz Kołobrzeg
  Znak sprawy PO-II.2610.12.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego
  Znak sprawy PO-II.2610.11.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki „WEGA” w celu przeprowadzenia przeglądu pośredniego PRS
  Znak sprawy PO-II.2600.1.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont Stawy Zachodniej III Bramy Torowej na torze wodnym Szczecin-Świnoujście
  Znak sprawy PO-II.2610.4.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2022 r.,
  Znak sprawy PO-II.2610.10.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Przeglądy nurkowe,
  Znak sprawy PO-II.2610.9.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont pomostu cumowniczego i pomostu dojściowego na Mańkowie,
  Znak sprawy PO-II.2610.7.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa trzech samochodów elektrycznych w podziale na części,
  Znak sprawy PO-II.2610.8.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Ustalenie linii brzegu gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi z gruntami przyległymi dla nieruchomości położonych wzdłuż brzegu Zalewu Kamieńskiego,
  Znak sprawy PO-II.2610.6.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla "Budowy opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 – 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 – 328,74)".,
  Znak sprawy PO-II.2610.3.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektowania i budowy nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.,
  Znak sprawy PO-II.2610.1.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Proszę o zamieszczenie informacji na stronie UMS o wszczęciu postępowania pn. „Zaprojektowanie i budowa nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.,
  Znak sprawy PO-II.2610.2.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl