22 kwiecień 2016      Administrator      Informacje

Prawne podstawy działania:

 

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2205 z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 438 z późn. zm.);

  3. Statut Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 19);

  4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego w Szczecinie, wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.Metryka informacji

  Utworzono: 22 kwiecień 2016   Poprawiono: 15 maja 2018 Odsłony: 6021