KARTA INFORMACYJNA

 

 

PO

 

TEMAT SPRAWY:

 

Udostępnienie informacji publicznej

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Prawno-Organizacyjny

 

Pl. Batorego 4

70-207 Szczecin

tel.: 91 4403302, 91 4403439

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm. ).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Pisemny wniosek

Wniosek do pobrania

 

II. OPŁATY:

 

Zgodnie treścią art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. ).

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. ) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. ).

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.Nr112,poz. 1198, z późn. zm. ) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. ).