KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPe. III

 

 

TEMAT SPRAWY:

Zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną ilością holowników lub bez asysty holowniczej

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Morski w Szczecinie

Kapitanat Portu w Szczecinie

Ul. Wybrzeże Władysława IV 7

72-600 Świnoujście

tel.: 91 321 36 62, 91 321 43 94 ,fax: 91 322 40 30

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Zarządzenie  Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe § 103 (Dz. Urz. Woj. Zach. Szczecin dnia  06 sierpnia 2013 r. , poz. 2932 z późn.zm.)


- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim  (Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z pózn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Podanie o zgodę na zwolnienie statku z asysty holowniczej, które powinno zawierać:

-  określenie rodzaju zwolnienia: jednorazowe – na jedno zawinięcie do portu, jednorazowe na   

   pojedyncze manewry (wejście, wyjście lub przeholunek), zwolnienie roczne,

-  parametry statku {(długość, szerokość,, DWT, zanurzenie, moc silnika, dodatkowe urządzenia

   manewrowe np. ster strumieniowy (podać moc), dwa silniki (podać moc silników) i dwie śruby}

-  bandera statku,

-  data i miejsce cumowania.

 

II. OPŁATY:

 

1.  Za wydanie jednorazowego zwolnienia statku z asysty holowniczej – Dotyczy jednorazowych

    manewrów (za każde: wejście, wyjście, przeholowanie) – 250 PLN

2. Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną ilością holowników

    lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydane na okres 12 miesięcy) – 4000 PLN

3.  Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną

    ilością holowników lub bez asysty holowniczej (Dotyczy wszystkich rodzajów manewrów)–

    w czasie jednej wizyty w porcie – 600 PLN

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Na bieżąco

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje