KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zgoda Kapitana Portu na:

-                piaskowanie  lub/i

-                skrobanie  lub/i

-                malowanie zewnętrznych części kadłuba statku

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Kapitanat Portu Szczecin

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel.: 91 43 36 657

fax: 91 43 43 984

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Zarządzenie  Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 września 2002 r. – Przepisy Portowe § 160 ust. 1 lit „j”; (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r. Nr 67, poz. 1429 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek skierowany do Kapitana Portu, złożony przez kapitana statku lub agenta statku winien zawierać następujące dane:

-          nazwa statku,

-          rodzaj wykonywanych czynności (z podaniem powierzchni poddawanej konserwacji),

-          technika i metody wykonywanych czynności,

-         sposób zabezpieczenia środowiska  morskiego.

 

 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Na bieżąco

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje